Thiết bị tách dầu mỡ

 • Bể tách mỡ 20L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH20

  Kích thước: 420 x 250 x 290

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 30L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH30

  Kích thước: 420 x 300 x 300

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 40L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH40

  Kích thước: 420 x 350 x 300

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 50L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH50

  Kích thước: 500 x 350 x 350

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 60L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH60

  Kích thước: 550 x 350 x 320

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 70L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH70

  Kích thước: 600 x 400 x 320

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 80L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH80

  Kích thước: 600 x 420 x 380

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 90L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH90

  Kích thước: 600 x 450 x 400

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 100L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH100

  Kích thước: 650 x 460 x 420

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng