Thiết bị tách dầu mỡ

 • images

  Bể tách mỡ 60L

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ 70L

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ 40L

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ 50L

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ 20L

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ 80L

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ 90L

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ 30L

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ nhà hàng

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Bể tách mỡ gia đình

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Thiết bị tách mỡ Inox 304

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng
 • images

  Thiết bị tách mỡ Inox 201

  Giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Hoàng Hà gia công trong nước
  • Vật liệu: SUS 304 hoặc SUS 201
  • Model thông dụng: 20L, 30L, 40L, 50L, 60L, 100L …
  • Bảo hành: 1 năm
  • Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng