BỂ TÁCH MỠ

 • Bể tách mỡ 20L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH20

  Kích thước: 420 x 250 x 290

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 30L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH30

  Kích thước: 420 x 300 x 300

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 40L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH40

  Kích thước: 420 x 350 x 300

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 50L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH50

  Kích thước: 500 x 350 x 350

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 60L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH60

  Kích thước: 550 x 350 x 320

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 70L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH70

  Kích thước: 600 x 400 x 320

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 80L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH80

  Kích thước: 600 x 420 x 380

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 90L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH90

  Kích thước: 600 x 450 x 400

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Bể tách mỡ 100L

  Giá: Liên hệ

  Model: HH100

  Kích thước: 650 x 460 x 420

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

MODUL XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM, BỆNH VIỆN

 • Hệ thống XLNT Phòng khám Thẩm Mỹ Viện

  Giá: 15.000.000đ Giá KM: 12.000.000đ

  Model: XLNT 01

  Kích thước: 700 x 700 x 300

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Hệ thống XLNT Phòng khám Phụ Khoa

  Giá: 15.000.000đ Giá KM: 12.000.000đ

  Model: XLNT 02

  Kích thước: 700 x 700 x 300

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Hệ thống XLNT Phòng khám Nha khoa

  Giá: 15.000.000đ Giá KM: 12.000.000đ

  Model: XLNT 03

  Kích thước: 700 x 700 x 300

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

 • Hệ thống XLNT Phòng khám đa khoa

  Giá: 15.000.000đ Giá KM: 12.000.000đ

  Model: XLNT 04

  Kích thước: 700 x 700 x 300

  Xuất xứ: Việt Nam

  Nhà sản xuất: Hoàng Hà gia công trong nước

  Bảo hành:  1 năm

  Hàng chính hãng, mới 100%

  Cung cấp đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng

Máy điều chế Javen